Hjem

Ønsker du at reducere omkostningerne til dine administrative processer med minimum 30%, så kontakt os venligst snarest for en indledende samtale og en foranalyse.

 

TopValue ApS har specialiseret sig i at hjælpe virksomheder med effektiv organisering af deres økonomiske processer. Effektive processer er up-to-date, understøttet af smart automatisering, gennemsigtighed og giver ledelsen overblik.

 

Endvidere kan TopValue ApS, som den eneste autoriserede Datamatics partner i Danmark, tilbyde unikke DOCUMENT MANAGEMENT løsninger til dokument intensive virksomheder så som banker, realkredit, forsikringsselskaber, sundhedssektor, logistik og produktion.

 

TopValue ApS arbejder med Business Process Optimisation og Business Process Outsourcing.

 

Optimering sker gennem intelligent datafangst, standardisering af arbejdsgange til vel afprøvede og dokumenterede forretningsgange samt ledelsesinformation i form af KPI's - udarbejdet efter virksomhedens ønsker og behov samt vores anbefalinger.

 

Ved Outsourcing, gennemføres optimeringen som beskrevet ovenfor, men arbejdet sker i et eller flere af Datamatics delivery centre, som er placeret i hele verden.

 

Den største omkostningsreduktion opnåes ved Outsourcing, men der kan stadig opnås betydelige besparelser ved Optimering.

 

Hvis du ønsker mere information om OPTIMERING AF ØKONOMIFUNKTIONEN eller DOCUMENT MANAGEMENT løsninger, så tryk på ovennævnte faner.

 

Kontakt os nu for at vi kan identificere jeres muligheder.

TopValue ApS er Autoriseret Datamatics Partner

Copyright © All Rights Reserved